Saar magazine

Saar

Mantelzorg en euthanasie

Saar is een magazine voor de 50 plussers. Het tijdschrift schuwt pikante of lastige onderwerpen niet. Zo werd ik gevraagd twee pagina vullende illustraties te maken voor een artikel rondom de druk op mantelzorgers die te maken krijgen met de vraag naar euthanasie van hun naaste.

art direktor: Leonie Berkenbosch

 

Informal care and euthanasia

Saar is a magazine for the over-50s. The magazine does not shy away from spicy or tricky topics. I was asked, for instance, to create two page-filling illustrations for an article around the pressure on informal carers facing the question of their loved one’s euthanasia.

Saar https://www.saarmagazine.nl

Saar magazine
Saar magazine
Terug naar portfolio